ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10007o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: MATEMATYKA
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr Mariusz Grządziel
Język: polski


Efekty kształcenia: Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki [BZ_W03].

Kompetencje:

Wymagania wstępne: Matematyka na poziomie podstawowym matury.

Treści kształcenia: Treści kształcenia: Funkcje: liniowa, wielomianowa, wykładnicza, logarytmiczna. Ciągi liczbowe. Granica ciągu. Granica funkcji. Pochodna funkcji. Maksimum, minimum funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Całka nieoznaczona i oznaczona oraz ich zastosowania w geometrii, fizyce, chemii i biologii. Podstawowe pojęcia teorii prawdopodobieństwa.

Literatura: 1. Koronacki, J., Mielniczuk, J. : Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa 2001; 2. Kuratowski, K. : Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa, 2008; 3. Wrzosek, D.: Matematyka dla biologów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: 2 kolokwia (45 minutowe), 2 sprawdziany (20 minutowe), bieżąca ocena na podstawie aktywności (polegającej np. na rozwiązywaniu zadań przy tablicy). Za kolokwia, sprawdziany oraz odpowiedzi przy tablicy studenci będą otrzymywali odpowiednią liczbę punktów. Ocena na zaliczenie będzie wystawiona na podstawie sumy punktów. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, student może mieć tylko jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Zaliczenie przedmiotu: Studentów, posiadających

Uwagi: