ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN10489o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Technologia mapy numerycznej
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 20 / 0
Prowadzący: dr inż. Piotr Grzempowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Podczas kursu student zapoznaje się z ogólną teorią systemów CAD oraz nabiera praktycznych umiejętności posługiwania się programem MicroStation. Student potrafi rozwiązywać samodzielnie zadania obejmujące tworzenie map, numerycznego modelu terenu oraz map 3D w systemach CAD. Kurs rozwija umiejętności stosowania języków programowania (Visual Basic i MicroStation Basic) do tworzenia narzędzi usprawniających opracowywanie map.

Kompetencje: Przedmiot przygotowuje do pracy przy tworzeniu map numerycznych, wizualizacji obiektów w przestrzeni oraz tworzeniu oprogramowania wspomagającego prace projektowe w systemach CAD

Wymagania wstępne: technologia informacyjne, informatyka

Treści kształcenia: Komputer w procesie tworzenia środka technicznego. Ogólna charakterystyka systemów CAD. Podstawowe ustawienia programu Microstation. Modele, warstwy, filtry. Podstawowe atrybuty elementów graficznych. Operowanie plikami odniesienia. Zapoznanie się z narzędziami umieszczania i manipulowania elementami graficznymi. Definiowanie komórek i własnych wzorów linii. Organizacja projektu 3D. Metody tworzenia i modyfikacji brył i powierzchni. Tworzenie prezentacji 3D (rendering, animacje). Zapoznanie się ze środowiskiem programowym MicroStation Basic. Konstrukcja programów. Podstawowe obiekty udostępnione programiście.

Literatura: Sobolewski J. „Microstation 95”, Helion, Gliwice 2000. Litwin L., Myrda G. „Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS” , Helion, Gliwice 2005.

Metody oceny: Egzamin testowy, zaliczenie projektów

Uwagi: