ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN10518o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (7)
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 10 / 0
Prowadzący: dr inż. Mirosław Kaczałek
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: