ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS20225f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: