ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10059f13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. Damian Knecht, prof. nadzw
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: