ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00172f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Aspekty inwazjologiczne produkcji zwierzęcej (bydła, świń i drobiu)
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 15 / 0
Prowadzący: dr Andrzej Połozowski
Język: polski


Efekty kształcenia: W ramach fakultetu studenci powinni nabyć umiejętności właściwej oceny inwazjologicznej obiektu hodowlanego (bydło, świnie, drób). Powinni potrafić przeprowadzić oraz zlecić odpowiednie badania i zinterpretować ich wyniki w celu ustalenia stopnia zagrożenia wybuchem choroby pasożytniczej w stadzie.

Kompetencje: Po ukończeniu fakultetu studenci orientują się jakie zagrożenia inwazjologiczne mogą występować w różnych typach chowu wielkotowarowego u zwierząt gospodarskich. Potrafią zwalczać inwazje pasożytnicze, jak również im zapobiegać.

Wymagania wstępne: Przedmioty poprzedzające, które powinny być zaliczone przez studenta: biologia, mikrobiologia, chów i hodowla zwierząt.

Treści kształcenia: Nauczanie aspektów inwazjologicznych produkcji zwierzęcej ma na celu przekazanie studentom wiadomości służących profilaktyce i zwalczaniu inwazji pasożytniczych u zwierząt w chowie wielkostadnym.

Literatura: 1.Połozowski A.: Polowanie na muchy. Top agrar polska, 2005, 6, 28-32. 2. Połozowski A.: Groźne nicienie na pastwiskach. Top agrar polska 2006, 9, top bydło, 24-27. 3. Połozowski A.: Niekończące się problemy z nicieniami. Pork Focus 2006, 1 (3), 5-6. 4. Połozowski A., Janeczko K.: Inwazje glist u bydła. Lecznica 2007, 3, 69-71. 5. Gundłach J.L., Sadzikowski A.B.: Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL, Warszawa 2004. 6. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L.: Veterinary Parasitology, Blackwell Publishing, 3rd edition 2007.

Metody oceny: Test

Uwagi: Przedmiot będzie realizowany jeśli zbierze się grupa 18 osób