ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10250f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Religioznawstwo
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Ewa Pustelnik
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: