ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS20291o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Język hiszpański
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: