ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RRSS20212o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Język hiszpański
Kierunek: Rolnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Jadwiga Bolechowska - kierownik studium
Język: polski


Efekty kształcenia: Poziom na początku kursu Poziom A1 – bez konieczności pisania testu kwalifikacyjnego Na tym poziomie student uczy się zrozumieć i stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Powinien nauczyć się formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Powinien też nauczyć się jak przedstawiać siebie i innych, jak prowadzić prostą rozmowę i zrozumieć proste zdania, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Poziom A2 Nacisk na rozumienie tekstów ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Słownictwo związane z podstawowymi informacjami o rodzinie, najbliższym środowisku, zatrudnieniu, zakupach. Czytanie ogłoszeń, prospektów, itp. Komunikowanie się na poziomie wymiany prostych informacji dotyczących codziennego życia. Wskazywanie drogi, zapraszanie znajomych na towarzyskie spotkania. Udzielanie rad, zgadzanie się/nie zgadzanie. Opisywanie wyglądu, miejsc, prostych sytuacji. Podawanie krótkich definicji. Pisanie krótkich, prostych notatek, wiadomości, pocztówek i listów. Poziom B1 Nacisk na rozumienie tekstów ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Słuchanie nagrań (z podręcznika, radia, programów telewizyjnych) na tematy takie jak: szkoła, czas wolny, dom, bieżące wydarzenia i zainteresowania zawodowe. Słownictwo związane z codziennymi sytuacjami, relacjonowanie wydarzeń, wyrażanie emocji, uczuć, marzeń, nadziei. Opisywanie swoich ambicji, streszczanie akcji filmu. Pisanie krótkich wypracowań, listów formalnych i nieformalnych, CV. Elementy języka specjalistycznego, korzystanie z autentycznych materiałów. Poziom B2 Nacisk na rozumienie tekstów ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Prowadzenie dyskusji z użyciem złożonych konstrukcji na tematy związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta. Parafrazowanie zdań, użycie zwrotów idiomatycznych. Pisanie streszczeń, esejów, raportów. Przygotowywanie prezentacji. Ubieganie się o pracę. Poziom C1 Brak konkretnego podręcznika. Oglądanie programów telewizyjnych, filmów i prowadzenie dyskusji na ich temat. Prezentacje, prowadzenie negocjacji. Czytanie i opracowywanie naukowych artykułów i instrukcji technicznych. Pisanie raportów, artykułów naukowych, opracowań wyrażających dany punkt widzenia. Przygotowanie prezentacji na różne tematy. Szukanie pracy: pisanie CV, listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy. Możliwości studiowania za granicą, stypendia.

Kompetencje: patrz - Efekty kształcenia

Wymagania wstępne: Student może wybrać lektorat z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Po napisaniu testu kwalifikacyjnego student podejmuje naukę języka obcego na określonym poziomie. Podział ten jest zgodny z zasadami zalecanymi przez Radę Europy (Common European Framework of Reference, 1998).

Treści kształcenia: patrz - Efekty kształcenia

Literatura: Poziom A1, A2 i B1 Materiały dydaktyczne: podręcznik wskazany przez lektora, Internet, pomoce audiowizualne. Poziom B2 Materiały dydaktyczne: dobór materiałów uzależniony od potrzeb i zainteresowań studentów. Poziom C1 Materiały dydaktyczne: wybierane przez prowadzącego oraz studentów, z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb studentów.

Metody oceny: Zaliczenie - (udział w zdjęciach, zadania domowe, testy). Studenci mogą przystąpić do egzaminu na certyfiakt TELC lub TOEIC (organizowanym w Studium Języków Obcych) albo TOEFL iBT. W przypadku zdawania egzaminu na certyfikat, student może być zwolniony przez lektora z obowiązującego egzaminu końcowego.

Uwagi: