ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN10560o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Język francuski_4
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 0 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: