ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00349f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Zarządzanie jakością w produkcji środków spożywczych (2012/13)
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 10
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 26 / 4
Prowadzący: dr Lech Rak
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student identyfikuje czynniki zagrożenia (biologiczne, chemiczne, fizyczne) w produkcji i przetwórstwie żywności zwierzęcego pochodzenia, -definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności -wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne, dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności -opisuje procesy technologiczne przetwórstwa żywności zwierzęcego pochodzenia, z uwzględnieniem surowców tj. mięso czerwone, białe, dziczyzna, ryby, mleko; -proponuje i planuje podstawowe badania chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego dla oceny poziomu bezpieczeństwo żywności dla konsumenta Umiejętności: -szacuje i określa zagrożenia zdrowotne dla konsumenta mające źródło w żywności pochodzenia zwierzęcego samodzielnie wykonuje schematy technologiczne produkcji żywności oraz projektuje schematy blokowe systemu HACCP -sporządza procedury i instrukcje systemu HACCP projektowanych dla placówek produkcji i przetwórstwa żywności (ryby, mięso, dziczyzna, mleko, jaja)

Kompetencje: Student potrafi współpracować w zakresie projektowania i funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności z audytorami, oraz pracownikami działów jakości zakładów spożywczych

Wymagania wstępne: Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena żywności i przetwórstwa spożywczego, ustawodawstwo sanitarno- żywnościowe.

Treści kształcenia: Pojęcia i definicje związane z jakością, wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) w produkcji żywności, zasady systemu HACCP, wymagania normy ISO 9001, ISO 22000, podstawy audytowania systemów zarządzania jakością .

Literatura: Kołożyn- Krajewska D., Sikora T. 1999. HACCP- koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Wyd. SIT-Spoż, Warszawa; Dendura K. 1997. Podstawy zarządzania jakością. Wyd. WSM, Gdynia; Dzwolak W., Ziajka S. 2000. Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa żywności w systemie HACCP. Wyd. ART, Olsztyn.

Metody oceny: Zaliczenie na podstawie pracy końcowej (praktyczne sporządzenie dokumentacji systemu HACCP).

Uwagi: Przedmiot będzie realizowany jeśli zbierze się grupa 18 osób.