ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NTSS20295f13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Technologia koncentratów spożywczych i żywności funkcjonalnej
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Alicja Kucharska
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po zakończeniu kursu zna definicje, klasyfikacje, ocenę użyteczności i jakości koncentratów spożywczych.

Kompetencje: Student potrafi zaprojektować żywność specjalną, funkcjonalną oraz umie opracować receptury produktów i technologie koncentratów spożywczych. Potrafi ocenić jakość żywności wygodnej.

Wymagania wstępne: Biochemia, technologia ogólna, technologia owoców i warzyw

Treści kształcenia: Żywność wygodna i funkcjonalna (definicje, klasyfikacja). Koncentraty spożywcze. Koncentraty obiadowe i deserów. Odżywki dla dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących. Żywność niskoenergetyczna. Żywność dla sportowców. Żywność wysokobłonnikowa.

Literatura: 1. Świderski F., Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa 1999; 2. Pazoła Z., Piekarz J. i inni, Technologia koncentratów spożywczych, WPLiS, Warszawa 1970; 3. Sikorski Z.E., Skład, przemiany i właściwości żywności, WNT, Warszawa 2000.

Metody oceny: Egzamin ustny lub pisemny.

Uwagi: