ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISN10494o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Język niemiecki 2
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 18 / 0
Prowadzący: Kierownik Studium JO
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: