ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RTSS20324o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Język hiszpański
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: