ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10041o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: TECHNOLOGIA KONSERWACJI, PRZETWARZANIA I HIGIENY PASZ
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 0 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: