ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS20146o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Seminarium II
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 60 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: