ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS20147f15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Najnowsze kierunki w produkcji drzew i krzewów
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: Dr Przemysław Bąbelewski
Język: polski


Efekty kształcenia: Student poznaje nowoczesne technologie produkcji drzew i krzewów ozdobnych. Potrafi zaplanować technologię produkcji wybranych drzew, krzewów i pnączy. Zapoznaje się, z wymaganiami stawianymi przez rynek dla wysokiej jakości materiału szkółkarskiego w szczególności dla alejowych drzew i krzewów wykorzystywanych do sadzenia przy ulicach.

Kompetencje: Student potrafi zaplanować technologię produkcji wybranych grup roślin. Zna nowoczesne systemy produkcji drzew i krzewów ze szczególnym zwróceniem na ochronę środowiska. Umie dobrać nowoczesne maszyny do produkcji drzew i krzewów ozdobnych.

Wymagania wstępne: Dendrologia, rośliny ozdobne, szkółkarstwo

Treści kształcenia: Rozmnażanie i produkcja drezw i krzewów ozdobnych

Literatura: Bärtels A. 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. Tłumaczenie z niem. B. Suszka, Terpiński S. 1984. Szkółkarstwo ozdobne. PWRiL, Warszawa Slaski J.,Sękowski B. 1998, Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych oraz użytkowych. PWRiL. Poznań Szydło W. 2006. Wybrane zagadnienia ze szkółkarstwa ozdobnego. Plantpress Warszawa

Metody oceny: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest znajomość nowoczesnych systemów i technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych w 70 % omawianego materiału. Przedstawione w formie prezentacji technologii produkcji wybranego gatunku rośliny w formie prezentacji multimedialnej

Uwagi: