ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00336f15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Audytowanie systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (2012/13)
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 11
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 3 / 12 / 0
Prowadzący: dr Krystyna Morzyk dr Katarzyna Kosek-Paszkowska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student po zakończonym kursie w zakresie wiedzy: a) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności występujące w procesach produkcji żywności b) wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy regulujące nadzór sanitarny nad produkcją żywności c) identyfikuje odchylenia jakości produktu wywołane niewłaściwymi procesami technologicznymi d) weryfikuje plan oraz harmonogram audytów systemów zarządzania jakości W zakresie umiejętności: a) szacuje i określa zagrożenia dla człowieka wynikające z zagrożeń jakości zdrowotnej surowców i przetworów spożywczych b) samodzielnie wykonuje plan i harmonogram audytów systemu zarządzania jakością zdrowotną żywności c) audytuje system zarządzania jakością

Kompetencje: Kompetencje personalne: a)pracuje w małych grupach

Wymagania wstępne: mikrobiologia, prawo sanitarno-żywnościowe, higiena przetwórstwa, higiena mięsa

Treści kształcenia: Kwalifikacje audytorów oraz normy dotyczące audytowania, najważniejsze standardy i normy stanowiące dokumenty odniesienia przy audytowaniu systemów jakości, wymagania dla audytorów, rodzaje audytów, cele audytowania, metodologia audytu, dokumenty robocze audytu, metodologia audytowania dokumentacji, wyszukiwanie niezgodności w dokumentacji, techniki audytowania, postępowanie w czasie audytu „na miejscu”, niezgodności i ich klasyfikacja, mowa ciała, raport z audytu.

Literatura: 1.„Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności”- pod red. T. Trziszka, wyd. UP Wrocław, 2009. 2.„Audyt wewnętrzny systemów GMP, GHP i HACCP- poradnik praktyczny, pod red. Zadernowski M., Gdańsk, 2004 3.„HACCP: koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” Kołożyn-Krajewska D., Warszawa, 1999 4.„Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego” praca zbiorowa, wydawnictwo GIW, Warszawa, 2008 5.„HACCP, ISO 22000- zagrożenia żywności, funkcjonowanie, audytowanie, certyfikacja”, pod red. Kijowski J., Wydawnictwo AR Poznań, 2006 6.Wiśniewska M. „Normy ISO 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakości przedsiębiorstwa spożywczego”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2000 7.Owczarek L., „HACCP i higiena żywności” , Forum Media, 2001 8.Wiśniewska M., „Uniwersalna lista kontrolna audytu wewnętrznego HACCP”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2004

Metody oceny: Test, opracowanie raportu z audytu.

Uwagi: Przedmiot będzie realizowany jeśli zbierze się grupa 18 studentów.