ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN20720o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Podstawy zarządzania, finansów i bankowości
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 9 / 0 / 0
Prowadzący: dr Alina Kulczyk-Dynowska
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne: -

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: