ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS10149o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Przedmiot humanistyczny 2
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne: -

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: