ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS20185o14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Seminarium III
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 60 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Kołota, prof. dr hab. Karol Wolski
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: