ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NZCS10081f15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Automatyzacja produkcji potraw
Kierunek: Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Danuta Figurska-Ciura
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: