ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN10820o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii,finansów i przedsiębiorczości
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 0 / 0
Prowadzący: dr Katarzyna Przybyła
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: