ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: PSS-10292o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Religious studies
Kierunek: Ogólnouczelniane - przedmioty społeczne i humanistyczne
Typ studiów: studia anglojęzyczne
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 0
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: Jerzy Luty Ph.D.
Język: angielski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: