ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RRSN10268o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Sadownictwo
Kierunek: Rolnictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 9 / 18 / 0
Prowadzący: dr hab. Ireneusz Sosna, prof. nadzw.
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę z zakresu wymagań glebowych i klimatycznych, metod rozmnażania, uprawy i prowadzenia najważniejszych gatunków sadowniczych, zbioru i przechowywania owoców.

Kompetencje: Umiejętność prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa sadowniczego, zajmującego się produkcją owoców z drzew i roślin jagodowych na bezpośrednie spożycie, dla przetwórstwa i przechowalnictwa.

Wymagania wstępne: Botanika, Gleboznawstwo, Fizjologia roślin.

Treści kształcenia: Podstawowe informacje na temat wartości odżywczej owoców, wymagań przyrodniczych, sposobów rozmnażania, metod uprawy, nawożenia, prowadzenia drzew i przechowywania owoców. Omawiane są odmiany i podstawy produkcji najważniejszych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych.

Literatura: 1. Pieniążek S.A. 2000. Sadownictwo. PWRiL,Warszawa. 2. Czynczyk A. 1994. Szkółkarstwo sadownicze. PWRiL,Warszawa. 3. Rejman A. 1994. Pomologia – odmianoznawstwo roślin sadowniczych. PWRiL, Warszawa.

Metody oceny: Zaliczenie.

Uwagi: