ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RRSN10174o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Rolnictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 18 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student opisuje zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej w zastosowaniach inżynierskich. Definiuje pojęcia omawiane w trakcie zajęć dotyczące procesorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych oraz tworzenia prezentacji multimedialnych. Identyfikuje sposoby doboru narzędzi informatycznych w zależności od podjętego zadania. Umiejętności: Student wybiera narzędzia niezbędne do realizacji zadania inżynierskiego takiego jak przetwarzanie informacji tekstowej, w formie arkusza kalkulacyjnego czy też prezentacji multimedialnej. Projektuje prezentacje multimedialne związane z zagadnieniami zarządzania i inżynierii produkcji. Rozwiązuje zadania związane z kierunkiem studiów z wykorzystaniem technik informatycznych.

Kompetencje: Student dąży do poprawnego rozwiązywania powierzonych mu zadań ciągle poszerzając swoją wiedzę z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Wymagania wstępne: Brak.

Treści kształcenia: Wytłumaczenie pojęcia informatyki i jej zastosowania w życiu codziennym, podstawy budowy komputerów i systemów operacyjnych, pojęcie edytora i procesora tekstu, budowa procesora tekstu MS Word, podstawowe i zaawansowane funkcje wykorzystywane do edycji tekstów, tworzenie formularzy w MS Word, pojęcie i budowa arkusza kalkulacyjnego MS Excel, historia powstania komputerowych arkuszy kalkulacyjnych, podstawowe i zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, wykresy w MS Excel, praktyczne zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych, podstawy tworzenia prezentacji na przykładzie programu MS Power Point, zaawansowane funkcje w tworzeniu prezentacji multimedialnych.

Literatura: 1. Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna., Helion 2006, ISBN: 83-7361-707-8 2. Żaboklicki S., Korchut A., Buchert M., Technologia Informacyjna, eMPI2 2004, ISBN 83-88933-16-7

Metody oceny: Wiedza: Egzamin pisemny Umiejętności i kompetencje społeczne: Ocena pracy z pakietem biurowym oraz sposobu doboru technik do realizacja zadania.

Uwagi: