ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NBSS10146o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Biotechnologia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Tomasz Boruczkowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Podstawowe procedury systemy linux: instalacja systemu, konfiguracja, obsługa i administrowanie siecią.

Kompetencje: Student po ukończeniu kursu wykazuje umiejętność podstawowej obsługi systemu operacyjnego linux, windows a także oprogramowania typu office.

Wymagania wstępne: Matematyka

Treści kształcenia: Instalacja systemu Linux na komputerze klasy PC, podstawowe operacje dyskowe, administracja użytkownikami, administracja procesami, połączenia szyfrowane SSH, współpraca MS Windows z systemem Linux. Praca z systemem Windows. Praca z oprogramowaniem MS Office oraz Open Office.

Literatura:

Metody oceny: Zaliczone ćwiczenia, zaliczenie wykładów (test przy komputerze), minimalny zasób wiedzy do zaliczenia 60%

Uwagi: