ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IAS10339o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (II)
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Monika Ziemiańska, mgr inż. Aleksandra Machowska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: