ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS10202o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Nasiennictwo ogrodnicze
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: