ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS10033o17
Rok / Semestr: 2017/2018 zimowy
Nazwa: Morfologia Roślin
Kierunek: Biologia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 35 / 0
Prowadzący: dr hab. Jarosław Proćków
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: