ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BIS10045o17
Rok / Semestr: 2017/2018 zimowy
Nazwa: Genomika i Proteomika
Kierunek: Bioinformatyka
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr Bożena Marszałek-Kruk / dr Tomasz Strzała
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: