ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NBSS10100o10
Rok / Semestr: 2010/2011 zimowy
Nazwa: Seminarium inżynierskie
Kierunek: Biotechnologia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący:
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: