ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS30891f17
Rok / Semestr: 2017/2018 zimowy
Nazwa: Projekt doktorancki dla studentów Erasmus
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: studia doktoranckie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 0
Punkty ECTS: 24
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 0 / 0
Prowadzący: Project supervisor
Język: angielski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: