ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS10132o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Rekultywacja terenów zdegragowanych ( w języku angielskim)
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Anna Karczewska
Język: angielski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: