ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS20192f11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: Renaturyzacja wód
Kierunek: Biologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 0
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Dobicki
Język: polski


Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien poznać zagadnienia dotyczące celowości i możliwości prowadzenia prac renaturyzacyjnych w ekosystemach wód płynących i stojących, a także samodzielnie wykonać założenia do projektu renaturyzacji odcinka cieku.

Kompetencje: Ukończenie przedmiotu umożliwia studentowi podjęcie pracy w szeroko rozumianej ochronie ekosystemów wodnych i szkolnictwie

Wymagania wstępne: Ochrona środowiska

Treści kształcenia: Przekazanie studentom niezbędnej wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw i celów zastosowania technik reaturyzacyjnych w środowisku wód płynących i stojących. Zasady prowadzenia ekoregulacji rzek i wpływu renaturyzacji na ochronę przeciwpowodziową

Literatura: Regulacja rzek i potoków. Wołoszyn i in. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 1994 Hydrobiologia - Limnologia. Kajak Z. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001 Grundlagen naturnaher Gewassergestaltung. Kern K. Springer Verlag 1995 Verfahren zur Sanierung und Restaurirung stehender Gewasser. Jaeger, Koschel. Gustaw Fischer 1995

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń; zaliczenie wykonanego projektu renaturyzacji odcinka rzeki zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: