ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISS10220o10
Rok / Semestr: 2010/2011 zimowy
Nazwa: Nawodnienia
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 45 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: