ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ICSS10065o11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Przedmiot humanistyczny 2
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: Kierownik Zakładu, INEiS
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: