ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS20104f11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Remonty i przebudowy
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Radosław Tatko
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu powinien znać problematykę związaną z remontami i przebudową istniejących budynków.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura: 1. Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom 2/1: Elementy i konstrukcje budowlane. Arkady, Warszawa 1981 2. Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 2000 3. Thierry J., Zaleski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady, Warszawa 1982 4. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J.: Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady, Warszawa 1982 5. Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe - tom 1 i 2. Arkady, Warszawa 1984 (1995) 1987. 6. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane. Materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1993 7. Brandt K. S.: Konstrukcje budowlane - naprawa, wzmacnianie, przeróbki. WKiŁ, Warszawa 1972 8. Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Praca pod redakcją C. Rybaka. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1997. 9. Kamiński M., Pędziwiatr J., Styś D.: Konstrukcje betonowe. Projektowanie, belek, słupów i płyt żelbetowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2000. 10. Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J.: Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych. Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2001. 11. Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady, Warszawa 2000. 12. Mielczarek Z:. Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2003. 13. Romanowski J.: Nadproża projektowanie i obliczanie. WACETOB Sp. z o.o., Warszawa 2001 (Biblioteka Rzeczoznawcy Budowlanego). 14. Internet; Instrukcje, poradniki, wytyczne ITB itd.

Metody oceny:

Uwagi: