ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISS10237o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Przedmiot humanistyczny 2
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: Kierownik Zakładu
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: