ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RTSS10205o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Samojezdne kombajny rolnicze
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Owsiak
Język: polski


Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę dotyczącą przygotowania do obsługi kombajnów samobieżnych oraz do nadzorowania i koordynowania prac polowych, w których stosowane są złożone technicznie i technologicznie maszyny żniwne

Kompetencje: Umiejętność prawidłowego użytkowania samojezdnych kombajnów stosowanych w technice rolniczej

Wymagania wstępne: Maszynoznawstwo rolnicze, Pojazdy rolnicze

Treści kształcenia: Teoretyczno-praktyczne zajęcia z zakresu obsługi, regulacji i użytkowania samojezdnych kombajnów stosowanych w technice rolniczej, budowa, sterowanie i regulacje podstawowych podzespołów kombajnów w aspekcie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych zbioru różnych materiałów pochodzenia roślinnego, zagadnienia prawne i zagadnienia z zakresu organizacji i bezpieczeństwa pracy

Literatura: Praca zbiorowa. 1999. Agrotechnologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Goć K. 1974. Kombajnowy zbiór zbóż, PWRiL, Warszawa Kuczewski J. 1990. Podstawy użytkowania maszyn w pracach polowych, PWRiL, Warszawa Waszkiewicz Cz., Kuczewski J. 1996. Maszyny rolnicze, WSziP, Warszawa

Metody oceny: Minimalny zasób wiedzy do zaliczenia - 60%; na ocenę wpływa w 40% zaliczenie ćwiczeń, 20% ćwiczenia terenowe i 40% egzamin testowy

Uwagi: Zajęcia terenowe