ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS20092o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: SPORTOWE I WYŚCIGOWE UŻYTKOWANIE KONI
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Geringer
Język: polski / angielski
Możliwy francuski

Efekty kształcenia: Celem przedmiotu jest podnoszenie wiedzy na temat użytkowania koni w sportowych i rekreacyjnych ośrodkach jeździeckich. Obejmuje szczegółowy opis fizjologii wysiłku konia, opis poziomów wskaźników biochemicznych koni w różnych stadiach treningu. Podawane są również podstawy metodologiczne treningu koni sportowych, podawane są zasady prowadzenia ośrodków rekreacji jeździeckiej.

Kompetencje: Po ukończeniu kursu student będzie umiał prowadzić zajęcia w zakresie sportowego i rekreacyjnego użytkowania koni.

Wymagania wstępne: Anatomia i fizjologia zwierząt

Treści kształcenia: Profile metaboliczne koni sportowych i rekreacyjnych, podstawy metodyczne treningu koni sportowych i rekreacyjnych, konie w agroturystyce.

Literatura: Paalman A.: Jeździectwo, skoki przez przeszkody, 1979 Blendiger W.: Wstęp do psychologii konia, 1994 FEI rules of sport horse competitions Szarska E.: Znaczenie badań diagnostycznych w ocenie stanu zdrowia oraz efektywności treningu koni wyścigowych i sportowych. Wrocław 2003 Szarska E.: Vademecum rajdowca. Crex Warszawa 1998 Geringer H., Walkowicz E, Bek-Kaczkowska I., Dobrowolski M: Użytkowanie koni w gospodarstwach agroturystycznych. WODR Wrocław 1997

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń i wykładów Minimalny zasób wiedzy do zaliczenia przedmiotu: 70%

Uwagi: