ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS10087o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Budownictwo fermowe
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 45 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu powinien znać problematykę wydzielania sektorów ferm bydła, trzody chlewnej oraz umieć zaprojektować fermy dla tych zwierząt oraz stajnie dla koni ze szczególnym wykorzystaniem do utrzymywania zwierząt budynków o konstrukcji szkieletowej.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura: Myczko A. i in.: Projektowanie, budowa i wyposażenie budynków inwentarskich: Oprac. IBMER. Warszawa 1998. Praca zbiorowa. Systemy utrzymania bydła. Poradnik. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Praca zbiorowa. Systemy utrzymania bydła. Katalog. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Praca zbiorowa. Systemy utrzymania świń. Poradnik. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Praca zbiorowa. Systemy utrzymania świń. Katalog. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Praca zbiorowa. Systemy utrzymania koni. Poradnik. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Praca zbiorowa. Systemy utrzymania koni. Poradnik. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Praca zbiorowa. Magazynowanie pasz. Poradnik. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Praca zbiorowa. Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik. Projekt bliźniaczy Phare „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004 Wajdzik Cz.: Projektowanie i eksploatacja budynków dla bydła. Wyd. AR we Wrocławiu, 1991. Więckowicz E., Tereszczuk S.: Przemysłowe metody chowu trzody chlewnej. PWRiL, Warszawa 1985

Metody oceny:

Uwagi: