ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBN20170f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Mosty małe
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 20 / 20 / 0
Prowadzący: dr inż. Andrzej Duber
Język: polski


Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student potrafi właściwie dobierać materiały do budowy lub remontu mostów, oceniać stan techniczny mostów już zbudowanych, projektować przepusty, kładki i mosty o niewielkich rozpiętościach przęseł. Zna zagadnienia związane z trwałością i remontem konstrukcji mostowej.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura: • K.Furtak, Wprowadzenie do projektowania mostów, Wyd. politechniki Krakowskie, Kraków 1999 • A.Madaj, W. Wołowicki, Budowai utrzymanie mostów, WKiŁ, Warszawa 2002 • F. Szlęzak, Mosty małe, PWN, Warszawa 1985 • A. Jarominiak, Podpory mostów. Wybrane zagadnienia, WKiŁ, Warszawa1998 • J. Biliszczuk i inni, Projektowanie stalowych kładek dla pieszych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004 • PN-82/S-10030. Obiekty mostowe. Obciażenia

Metody oceny:

Uwagi: