ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ICSN10149f11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Język hiszpański
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Lektorzy SJO
Język: polski


Efekty kształcenia:

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura:

Metody oceny:

Uwagi: