ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS20160f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 20 / 0
Prowadzący: dr hab. Damian Knecht prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Celem przedmiotu jest przedstawienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych i budowanej na tej podstawie komputerowej bazy danych, stanowiących podstawę do oceny sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Studenci poznają specyfikę Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network). Obowiązek stworzenia takiej sieci został nałożony na Polskę w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Rachunkowość ta służy do oceny i programowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Kompetencje: Student po ukończeniu przedmiotu będzie posiadał umiejętności prowadzenia podstawowej rachunkowości i analizy ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

Wymagania wstępne: Zarządzanie w produkcji zwierzęcej

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z elementami analizy w zakresie podstawowych wskaźników, zgodną z ujednoliconą metodologią przyjętą w Unii Europejskiej, omówienie zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych oraz wyboru ich reprezentacji. Istotne jest też przedstawienie zasad i przykładów analizy ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa rolnego oraz analizy grupowej gospodarstw z wykorzystaniem standardowych wyników FADN.

Literatura: Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin. Warszawa 2009 Goraj L.: Rachunkowość rolnicza. Difin. Warszawa 2004 Grabowski S.: Analiza ekonomiczna w rolnictwie. WUS. Warszawa 1993

Metody oceny: zaliczenie pisemne ćwiczeń i wykładów

Uwagi: Fakultet uzupełniający